IS: Äs­sät by­ter trä­na­re

Hufvudstadsbladet - - Sport - Hbl

Sam­ti­digt som so­nen Jespe­ri Kot­ka­ni­e­mi gör stor suc­cé i Mon­tréal går dert säm­re för Mikael Kot­ka­ni­e­mi (bil­den) och Äs­sät. Björ­ne­borgla­get har ba­ra vun­nit två av si­na tjugo mat­cher un­der or­di­na­rie spel­tid och lig­ger sist i li­gan. Då väl­jer Äs­sät att spar­ka trä­na­ren Kot­ka­ni­e­mi. Det upp­ger Il­ta-Sa­no­mat. Kot­ka­ni­e­mi hann in­te lot­sa Äs­sät en full sä­song, då han er­sat­te Jyr­ki Aho i ja­nu­a­ri un­der för­ra sä­song­en.

Pa­si Kau­ko­ran­ta blir ny chefsträ­na­re. Han var as­si­ste­ran­de trä­na­re då Äs­sät skräll­de och vann li­ga­guld 2013.

Fo­to: LeHtikuva/Mark­ku He­ik­kiLä

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.