Skid­stjär­nan vill lö­pa i EM

Hufvudstadsbladet - - Sport - Hbl

Den nors­ka lands­lagså­ka­ren Did­rik Tøn­seth över­ras­ka­de med att vin­na nors­ka mäs­ter­ska­pet i ter­räng­löp­ning i mit­ten av ok­to­ber. Där­med blev OS-guld­me­dal­jö­ren ock­så kva­li­fi­ce­rad för EM i ter­räng­löp­ning – men lands­lags­led­ning­en sä­ger nej.

EM av­görs i Ne­der­län­der­na 9 de­cem­ber. Sam­ti­digt som världs­cu­pen i Bei­tostø­len, som är vik­tig för norr­män­nen med tan­ke på att kva­li­fi­ce­ra sig för VM. För her­rar­nas del är det 30 km fritt där. Tøn­seth har vun­nit OS-guld och två VM-guld i Nor­ges sta­fett­lag. Men han vill trot­sa lands­lags­led­ning­en och del­ta i ter­räng­löp­nings-EM.

– Man sä­ger in­te nej till ett EM, sä­ger Tøn­seth till NRK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.