NHL-ve­te­ra­nen Jo­ki­nen till Schweiz

Hufvudstadsbladet - - Sport - Hbl

Jus­si Jo­ki­nen har skri­vit på för EHC Klo­ten i schwei­zis­ka B-li­gan. Kon­trak­tet gäl­ler fram till bör­jan av de­cem­ber. Jo­ki­nen har spe­lat 951 grundse­ri­e­mat­cher och 54 slut­spels­mat­cher i Dal­las, Tam­pa Bay, Ca­ro­li­na, Flo­ri­da, Pitts­burgh, Ed­mon­ton, Los Ang­e­les, Co­lum­bus och Van­cou­ver i NHL. För­ra sä­song­en spe­la­de han i fy­ra oli­ka NHL-lag. Fö­re den här sä­song­en del­tog han i Detro­its trä­nings­lä­ger i hopp om ett kon­trakt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.