Ney­mar sur på do­ma­ren

Hufvudstadsbladet - - Sport - JO­NAS VON WENDT

För PSG kan po­äng­tap­pet mot Na­po­li i värs­ta fall ha bli­vit ödes­di­gert. Efter match var bå­de su­per­stjär­nan Ney­mar och trä­na­ren Tho­mas Tuchel su­ra på do­ma­ren Björn Kui­pers. Den yt­terst me­ri­te­ra­de och ru­ti­ne­ra­de hol­län­da­ren ha­la­de på stopp­tid upp ett kort åt Ney­mar då bras­sen på­pe­kat att Na­po­lis mur stod för nä­ra.

– Det han sa­de till mig var re­spekt­löst, sä­ger Ney­mar.

Tuchel an­såg i sin tur att Na­po­lis kvit­te­ring som kom på straff för­an­led­des av off­si­de på José Cal­le­jon.

– Dess­utom bor­de vi ha fått en straff då Ju­an Ber­nat gjor­de 1–0 till oss, sä­ger Tuchel.

– Det känns tufft och svårt att ac­cep­te­ra. Vi ha­de in­te tu­ren på vår si­da men får le­va med det.

Liverpool åk­te dit med 0–2 mot Rö­da Stjärnan och Jür­gen Klopp var bekymrad.

– Vi har tap­pat vår ma­gi. Det här var in­te förs­ta då­li­ga mat­chen av oss den­na sä­song. Jag är be­svi­ken och grab­bar­na är be­svik­na. Vi kan bätt­re och mås­te kun­na bätt­re, sä­ger Li­ver­pool­trä­na­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.