Stor­stryk för da­mer­na mot USA

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL

Förs­ta pe­ri­o­den var bra. Den and­ra en mar­dröm. Efter 0–1 och 20 mi­nu­ter sat­te USA in en väx­el Fin­land in­te kunde sva­ra på. Ame­ri­kans­kor­na gjor­de 5–0 i mitt­pe­ri­o­den i fyr­na­tions­tur­ne­ring­en i Ka­na­da och så var mat­chen över.

Em­ma Nu­u­ti­nen sat­te 1–0 till Fin­land i förs­ta pe­ri­o­den. I den and­ra pe­ri­o­den be­höv­de USA ba­ra drygt åt­ta mi­nu­ter på sig att gö­ra fy­ra mål.

Noo­ra Räty stod för 21 rädd­ning­ar i and­ra pe­ri­o­den och 44 to­talt. Ame­ri­kans­kan Ma­de­li­ne Roo­ney kom un­dan med nio rädd­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.