Hau­la bars ut på bår

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL

Pa­trick Mar­leau tack­la­de Erik Hau­la i den tred­je pe­ri­o­den i mat­chen mel­lan To­ron­to och Las Ve­gas. Hau­la blev lig­gan­de och bars ut på bår. Det ver­ka­de som om fin­län­da­ren vred till knä­et i si­tu­a­tio­nen. Hur all­var­lig ska­dan är klar­nar in­om de när­mas­te da­gar­na. I värs­ta fall är det frå­gan om en kors­bands- el­ler led­bands­ska­da i knä­et.

Topp­la­get To­ron­to vann mat­chen med 3–1.

Ant­ti Su­o­me­la gjor­de ett mål för San Jo­se då Sharks slog Min­ne­so­ta med 4–3. Mik­ko Ko­ivu stod för två as­sist i Wilds led, där­e­mot tog Mikael Granlunds långa po­ängs­vit med Min­ne­so­ta slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.