No­mi­ne­ra­de till Fin­landia Ju­ni­or

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

San­ka­ri­ta­ri­no­i­ta tytö­il­le (ja

ka­i­kil­le muil­le) – Kertomuksia ro­h­keis­ta nai­sista Min­na Cant­his­ta Al­maan (WSOY) av Taru Ant­to­nen och Mil­la Karp­pi­nen.

Tu­hat­ku­o­le­van ki­rous

● (WSOY) av Si­i­ri Eno­ran­ta.

Royau­men aika­kir­jat 1:

● Kol­mas si­sar (Ota­va) av Mag­da­le­na Hai.

Skug­gor­na/Var­josta­jat av

● Mai­ja och Ans­si Hur­me,

Jä­ri­styk­siä (WSOY) av Ri­i­na

● Mat­ti­la.

● äg­get/Mu­na (För­la­get M/ Te­os av San­na So­fia Vu­o­ri och Lin­da Bon­de­stam.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.