LÄSARBILDEN

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

Klart om en må­nad? Ar­be­tet med nya cent­rum­bib­li­o­te­ket Ode på­går för fullt in­till Med­bor­gar­plat­sen i Helsing­fors. Än­nu ser det långt ifrån fär­digt ut, men bygg­ar­be­tar­na har en må­nad tid på sig att få allt klart.

FO­TO: HEI­DI LINDE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.