Ju­li­na Fa­gerlund

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

Ål­der: 18 år

Fa­milj: Mam­ma, pap­pa, bonus­mam­ma, bonus­pap­pa, sex bonus­sys­kon och min sam­bo.

Hem­ort: Fin­ström på Åland. Är in­ne på sis­ta året av när­vår­dar­stu­di­er vid Prak­ticum i Helsing­fors, in­rikt­ning barn och unga.

Mu­sik­in­tres­se: Har ti­di­ga­re sjung­it i kör, men sjung­er nu främst hem­ma för mig själv och spe­lar pi­a­no och gi­tarr.

Fa­vo­rit­bok: Förr el­ler se­na­re ex­plo­de­rar jag av John Green.

Film/tv-se­rie: Grey’s Ana­tomy.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.