Pre­mi­e­ra­de os­tar 2018

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

i kva­li­tets­täv­ling­en del­tog 18 ys­te­ri­er med 112 os­tar i tolv se­ri­er. Be­döm­ning­en ut­för­des av ett ex­per­tråd som po­äng­sat­te ut­se­en­de, tex­tur (pip­bild­ning), doft och smak, där sma­ken är vik­ti­gast. Max­i­ma­la po­äng­en är 100.

Vin­na­ros­ten i var­je se­rie:

Os­tar av em­men­ta­ler­typ:

em­men­tal röd, Va­lio. 87,50 po­äng

Os­tar av edam/gou­da­typ:

Hi­e­no­in sa­la­neu­vos, Va­lio. 95,50

Gryn­pi­pi­ga os­tar: Ålands spe­ci­al 50+, Ålands Cen­tra­lan­delslag. 89,00

Kit­tos­tar: Kei­sa­rin ju­usto, Ju­usto­port­ti. 92,80

Spe­ci­a­los­tar: Alp­pi Krei­vi, Va­lio. 92,75

Lät­tos­tar: ol­ter­man­ni 17, Va­lio. 92,20

Mö­ge­los­tar: Au­ra Gold, Va­lio.

93,25

Ched­da­ros­tar: Wal­de­mar Get­ched­dar, Ko­la­tun Ju­u­sto­la. 95,50

Na­tu­rel­la färskos­tar: Vi­o­la 200 g na­tu­rell, Va­lio. 98,00

Smak­sat­ta färskos­tar: Vi­o­la 200 g tre pep­par, Va­lio. 94,00

Smältos­tar: Kip­pa­ri, Va­lio.

89,75

Växt­ol­je­pro­duk­ter: Ju­lia 17, Ju­usto­port­ti. 80,00 po­äng

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.