Att va­ra en bit kött

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio -

När be­stäms ens ero­tis­ka ka­pi­tal? Ida Hen­rik­son och An­ne Hi­e­ta­nen pra­tar om ofri­vil­ligt sing­el­skap. Hur känns det när ab­so­lut ing­en vill ha dig? Hur myc­ket skul­le du to­le­re­ra att stå ut med när det gäl­ler en möj­lig part­ners fe­ti­scher? Me­lis­sa Bro­ders So Sad To­day och Ma­lin Lindrot­hs Nuc­kan dis­ku­te­ras och käns­li­ga lyss­na­re var­nas. YLE Yle Ve­ga 19.22

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.