NY dröm­mer stort

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio -

Min­na Jo­en­ni­e­mi be­sö­ker ett av värl­dens mest pro­gres­si­va bib­li­o­tek, New Yorks stads­bib­li­o­tek. Det leds av Ant­ho­ny Marx, som har en re­vo­lu­tio­ne­ran­de dröm. Han pla­ne­rar att al­la ska kun­na lä­sa al­la värl­dens böc­ker på nä­tet. I USA har bib­li­o­te­ken stor be­ty­del­se för män­ni­skor som ho­tar bli ut­slag­na. HBL Yle Ra­dio 1 17.10, re­pris fre­dag 21.40

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.