Pap­por­nas dag

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio -

Hur ser pap­pan ut i da­gens sam­häl­le och hur på­ver­kar det könsne­utra­la för­äld­ra­ska­pet pap­pa­rol­len? Vil­ka är utmaningarna i för­äld­ra­ska­pet för unga pap­par och en­sam­stå­en­de pap­por? Hur kan sam­häl­let stöd­ja pap­por bätt­re? Gäs­ter är Ja­ni To­i­vo­la och Jus­si Veh­niä­i­nen. HBL Yle Pu­he 13.02, re­pris 21.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.