SUDOKU STORM

Hufvudstadsbladet - - Pyssel -

Sudoku Storm lö­ser man med siff­rorn 1 - 9 på sam­ma vis som ett van­ligt sudoku. Här gäl­ler dess­utom att pla­ce­ra siff­ror­na 1 - 9 in­om var­je mar­ke­rat om­rå­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.