Hufvudstadsbladet : 2018-11-08

Kultur : 27 : 27

Kultur

27 HUFVUDSTADSBLADET Torsdag 8 november 2018 Hurdan är din kyrka? Den här veckan pågår förhandsröstningen i församlingsvalet där vi utser förtroendevalda i kyrkan. Hur ser din kyrka ut? Du kan själv påverka besluten i din församling genom valet. Förhandsrösta var som helst. Kom ihåg identitetsbevis! HELSINGFORS VANDA kl. 15–19 Iso Omena, Chapple (2. vån.) kl. 9–18 Iso Omena, Chapple (2. vån.) Rösta i köpcentren Tors 8.11–lör 10.11 kl. 9–18 Redi, Kaari, Malms torg och på Narinken tors–fre kl. 12–19 samt lördag kl. 11–18. Vi bjuder på valkaffe! Lör 10.11 Vanda info i Dickursby DIXI köpcentrum, vån. 2 Hitta din kandidat Du har rösträtt i Valkompassen: www.forsamlingsvalet.fi. om du är medlem i kyrkan och fyller 16 år senast 18.11. GRANKULLA Tors 8.11 kl. 10-11.30 Rösta i församlingen: tors–lör kl. 9–18 Johannes Folkhälsanhuset i Vanda, Vallmov. 28 Sämjoval i Grankulla svenska. Förhandsröstning för andra än medlemmar i Grankulla svenska: 6–10.11.2018 kl. 9–18 på Kavallvägen 3, 02700 Grankulla. församlings pastorsexpedition, Högbergsgatan 10 Åbohusv. 3 församlings pastorsexpedition, Haga Prästgårdsv. 2 ESBO Matteuskyrkan, Petrus Tors 8.11 – lör 10.11 kl. 9–18 Entresse kl. 14–20 Sello Tors 8.11 Se samtliga röstningsställen på forsamlingsvalet.fi. (1. vån.) Mer info: helsingforsforsamlingar.fi/val Fre 9.11 kl. 11–14 Mattlidens gymnasium www.helsingforsforsamlingar.fi • www.esboforsamlingar.fi • www.grankullaforsamling.fi • www.vandasvenskaforsamling.fi

© PressReader. All rights reserved.