Med sal­san i blo­det

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Fin­lands älds­ta sal­sa­sko­la fyl­ler 25 år i no­vem­ber i år. Då ku­bans­ka San Mi­gu­el Ver­de­cia grun­da­de sal­sa­sko­lan för 25 år sen, be­sök­tes hans tim­mar av ett fem­ti­o­tal dan­sa­re var­je vec­ka. I dag kom­mer 700 ele­ver var­je vec­ka till sko­lan. Här dan­sar Ver­de­cia med en av Bai­la Bai­las dans­lä­ra­re, Soi­la ”La Ca­ne­la” Sar­ria.

FO­TO: CATA PORTIN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.