Där skon kläm­mer

HBL in­ter­vju­ar par­ti­le­dar­na

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●I se­ri­en ”Där skon kläm­mer” in­ter­vju­ar HBL par­ti­le­da­re in­för riks­dags­va­let 2019. Vi fo­ku­se­rar på frå­gor som är brän­nan­de för just det par­ti­et, och går på dju­pet. I da­gens del av se­ri­en sva­rar De grö­nas ord­fö­ran­de Pek­ka Haa­visto på frå­gor om kli­mat­po­li­tik och kärn­kraft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.