Flyg­plan från Helsing­fors till Va­sa mås­te vän­da

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Ett av flyg­bo­la­get Nor­ras flyg­plan, som var på väg till Va­sa, tving­a­des strax in­nan land­ning­en åter­vän­da till Helsing­fors-Van­da flyg­plats på grund av ett tek­niskt fel i går. Nor­ra skö­ter i det ak­tu­el­la fal­let en re­gul­jär tur till Va­sa för Fin­nairs räk­ning.

Det är tills­vi­da­re oklart var­för pla­net tving­a­des åter­vän­da till Helsing­fors-Van­da flyg­plats.Pla­net lan­da­de tryggt på Helsing­fors-Van­da med 28 pas­sa­ge­ra­re om­bord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.