ANN-CAT­HRI­NE JUNGAR är Ja­kob­stads­bör­dig fors­ka­re i hö­ger­po­pu­lism vid Sö­der­törns hög­sko­la i Stock­holm.

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt -

”De lo­ka­la par­ti­er­nas fram­växt av­speg­lar för­u­tom en miss­tro mot ton­dö­va och makt­full­kom­li­ga lo­ka­la par­ti­er, en trött­het på vad en del upp­fat­tar som onö­digt ide­o­lo­giskt käb­bel i stäl­let för kon­kret lo­kal pro­blem­lös­nings­för­må­ga.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.