Ka­na­da för tufft för Fin­land

Hufvudstadsbladet - - Sport - Hbl

Fin­land för­lo­ra­de mot Ka­na­da med 0–3 i Four na­tions cup i Saska­toon. Dam­le­jo­nen käm­pa­de, men Ka­na­da tog led­ning­en ge­nom ett ti­digt mål i förs­ta pe­ri­o­den. Fin­land ha­de någ­ra chan­ser men Ka­na­da tog i stäl­let en två­måls­led­ning då puc­ken li­te tur­samt stud­sa­de fram­för ett öp­pet mål. Ka­na­da sat­te slut­siff­ror­na 3–0 i tomt mål då Fin­land för­sök­te re­du­ce­ra ut­an mål­vakt.

Noo­ra Räty no­te­ra­des för 46 rädd­ning­ar i Fin­lands mål. Eme­ran­ce Masch­mey­er kla­ra­de sig med 14 rädd­ning­ar.

– La­gets tuff­het och för­må­ga att be­sva­ra Ka­na­das fy­sik var po­si­tivt, sä­ger lands­la­gets as­si­ste­ran­de trä­na­re Ju­u­so To­i­vo­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.