Kor­ho­nen fort­sät­ter som trea

Hufvudstadsbladet - - Sport - Hbl

Mik­ko Kor­ho­nen lig­ger på de­lad tred­je plats in­för den sista da­gen i stor­tun­ge­ring­en Ned­bank Chal­lenge i Syd­af­ri­ka. Hans re­sul­tat är –7. Ser­gio Gar­cia le­der med –4 och Lou­is Oost­hui­zen är tvåa med –5. Stor­bri­tan­ni­ens Lee Westwood och Bel­gi­ens Tho­mas Detry de­lar tred­je plats med Kor­ho­nen.

– Det kän­des bra att spe­la. Om­gång­en var gans­ka jämn, sä­ger Kor­ho­nen som stod för re­sul­ta­tet 71 (–1) un­der lör­da­gens om­gång.

Ned­bank Chal­lenge är sä­song­ens näst sista del­täv­ling i Eu­ro­pa­tou­ren. Pris­sum­man upp­går till 7,5 mil­jo­ner dol­lar (6,6 mil­jo­ner eu­ro).

Fo­to: LeHtikuva/aFP/Ja­Mie sQui­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.