Käns­lo­samt när Lei­ces­ter hed­ra­de dö­de äga­ren

Hufvudstadsbladet - - Sport - Tt-afP

Vi­chai Sri­vadd­ha­naprab­ha var den sten­ri­ke ut­län­ning­en som bryd­de sig om så myc­ket mer än klub­ben han äg­de. Det gjor­de ho­nom an­norlun­da.

I Lei­ces­ter Ci­tys förs­ta hem­ma­match se­dan döds­o­lyc­kan vi­sa­de sup­port­rar och sta­dens in­vå­na­re sin upp­skatt­ning för en ovan­lig man. Upp­skatt­nings­vis 5 000 sup­por­tar sam­la­des i sta­dens cent­rum och mar­sche­ra­de till are­nan för mö­tet mot Burn­ley. Två tys­ta mi­nu­ter hölls fö­re av­spark.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.