Tre Kro­nors mål­vakt: ”Det här kom­mer jag få hö­ra”

Tre in­släpp­ta mål – al­la från lag­kam­ra­ter i SKA S:t Pe­ters­burg. Tre Kro­nors mål­vakt Mag­nus Hell­berg vet vad som vän­tar ef­ter 1–4-för­lus­ten mot Ryss­land: – Det här kom­mer jag att få hö­ra ett tag fram­ö­ver...

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT

Den svens­ke VM-guld­mål­vak­ten, tvåa bakom An­ders Nils­son i Kö­pen­hamn i maj, be­skrev för­lus­ten som fru­stre­ran­de.

Än­då var det hans bril­jan­ta spel som länge gav Tre Kro­nor chan­sen mot Ryss­land.

– Det var väl ing­et mål som var då­ligt, men på en bra dag tar jag nog två av dem. Jag mås­te upp li­te till. Tre mål är nå­got för myc­ket. Jag får rann­sa­ka mig själv och se vad jag kan gö­ra bätt­re, sa­de Hell­berg om rys­sar­nas mål där det fjär­de kom i tom kas­se.

”Ing­en bra käns­la”

An­drej Kuz­men­ko slog till två gång­er då Hell­berg tving­a­des till långa sid­leds­för­flytt­ning­ar och in­te hann fram. Jev­ge­nij Ke­tov slog till på ett fri­lä­ge när svens­kar­na var en man mer. Bå­da klubb­kam­ra­ter med Hell­berg i SKA. To­talt kom åt­ta spe­la­re från Hell­bergs lag, där­ibland mål­vakt­skol­le­gan Igor Sjestijor­kin.

– Det är ing­en bra käns­la när man för­lo­rar, spe­ci­ellt när man spe­lar till­sam­mans med hal­va la­get, sa­de Hell­berg som räd­da­de 28 av 31 skott.

De skott han fick emot sig var dess­utom svå­ra lä­gen då rys­sar­na gång på gång ut­nytt­ja­de in­stick och fick av­slut nä­ra mål.

Så­ga­de do­mar­na

För­bunds­kap­te­nen Ri­kard Grön­borg var miss­nöjd med någ­ra av de sex svens­ka ut­vis­ning­ar­na, där­ibland den på Mi­kael Wik­strand då An­drej Kuz­men­ko sköt 3–1. Fin­län­dar­na Joo­nas Ko­va och Mik­ko Kau­ko­ka­ri fick sig en skra­pa:

– Ski­t­ut­vis­ning­ar, det är pin­samt. Spe­ci­ellt när do­ma­ren står och pra­tar med de­ras kap­ten och vår kap­ten in­te ens får va­ra där. Se­dan åker han till de­ras bås och kom­mer in­te till vårt och så dö­mer han ut­vis­ning.

FO­TO: LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Sve­ri­ge fick ge sig i mat­chen mot Ryss­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.