Kom­man­de eve­ne­mang

Hufvudstadsbladet - - Helg -

● Ett plock bland kom­man­de eve­ne­mang i hu­vud­stads­re­gi­o­nen:

● 12.11 I Dan­ce Helsinkis Afro La­tin Mon­days, al­la mån­da­gar på In­dia House vid köp­cent­ret Fo­rum. Från kloc­kan 18.30 fram­åt.

● 16.11 Fi­es­ta La­ti­na på natt­klub­ben Max­i­ne i Kam­pen. Från kloc­kan 22 fram­åt.

● 17.11 Noche Cu­ba­na på Sham­rock i Van­da, från kloc­kan 21 fram­åt.

● 18.11 Bai­la Bai­la Be­gin­ner’s Pa­ra­di­se, dan­se­ve­ne­mang för ny­bör­ja­re. Från kloc­kan 19 fram­åt.

● 24.11 Bai­la Bai­la fi­rar sin 25 års­dag med en ju­bi­le­umsshow på Sa­voy från kloc­kan 19. Där­ef­ter fort­sät­ter fes­ten med dans i dans­sko­lans ut­rym­men från kloc­kan 21 fram­åt.

● 24.11 Fi­es­ta del Bar­rio La­tin Par­ty på Wools­hed. Från kloc­kan 23 fram­åt.

● 16.12 Sal­sa con Sa­bor, på Dubrov­nik Lounge&Lob­by. Från kloc­kan 18 fram­åt. Ha­va­na Helsin­ki står för mu­si­ken.

● 3.-8.1.2019 Fi­ki Fes­ti­val – Fin­lands In­ter­na­tio­nal Ki­zom­ba Fes­ti­val, ord­nas av I Dan­ce Helsin­ki.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.