La­ti­na­me­ri­kansk mu­sik – vad är det?

Hufvudstadsbladet - - Helg -

● Den la­ti­na­me­ri­kans­ka mu­si­ken kom un­der 1600–1800-ta­lens slav­han­del från Afri­ka till La­ti­na­me­ri­ka.

● La­ti­na­me­ri­kansk mu­sik är väl­digt ryt­misk. Of­ta är den po­ly­ryt­misk, det vill sä­ga den in­ne­hål­ler fle­ra oli­ka in­kon­gru­en­ta ryt­mer inom sam­ma takt.

● Van­li­ga ryt­m­in­stru­ment är gui­ro, ma­racas­ser, cong­as, bongotrum­mor, clave­pin­nar och tres­gi­tarr.

● En ty­pisk sal­salåt är of­ta upp­byggd så att den först har en del med ver­ser och re­fräng­er som på­min­ner om upp­bygg­na­den i många poplå­tar. Ef­ter den de­len föl­jer of­ta en mer im­pro­vi­se­rad av­slut­ning på lå­ten, som kal­las mon­tu­no. i sång­en be­står den sista de­len av en ty­pisk sal­salåt of­ta av en så kal­lad call and re­spon­se, en kör och en so­list som tur­vis sjung­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.