Ka­non­du­ell!

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - JESPER VON HERTZEN

23 po­äng mot 19 po­äng! En­de­ra var da­gens Du­ell av den lät­ta­re sor­ten el­ler ock­så var du­el­lan­ter­na i topp­form. För­mod­li­gen bå­da­de­ra. Hur som helst fort­sät­ter Mo­na Fors­skåhl ef­ter fan­tas­tis­ka 23 po­äng – en po­äng­sum­ma som vi in­te sett på man­na­min­ne. Carl-Jo­han Knif blev in­te långt ef­ter med si­na 19 po­äng, men tving­as gö­ra sor­ti ef­ter to­talt sex Du­el­ler.

– Där ha­de jag li­te hem­maplans­för­del, kon­sta­te­ra­de Knif på Sport­frå­gan.

– Ha­de li­te tur för lag lyss­na­de på just den grup­pen härom da­gen, sa­de Fors­skåhl om Mu­sik­frå­gan.

Carl-Jo­han Knif

Mo­na Fors­skåhl

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.