Stu­di­en

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - THO­MAS RISTOJA

Lös­ning­en till stu­di­en. Vit mås­te snabbt få si­na pjä­ser när­ma­re. 1. Sf6 c2 2. Se4+ Kd3! Säm­re är 2.-Kc1 3. Sc3 och 4. Se2 och vin­ner. 3. Sf2+ Kc3! In­te 3.-Kd2 4. Td8+ och 5. Sd3 med vinst. 4. Te3+. Vits pjä­ser fort­sät­ter si­na pi­ru­et­ter på en mi­ni­mal yta. 4.-Kd2 5. Td3+ Ke2 6. Tc3 Kd2 7. Se4+ Kd1. El­ler 7.-Kc1 8. Tb3! Kd1 9. Sc3+ och 10. Sa2 och vin­ner. 8. Td3+ Ke1 (8.-Kc1 9. Sc3 Kb1 10. Se2) 9. Te3+ Kd1 (9.-Kf1 10. Tc3) 10. Sc3+! Kd2 11. Kd4! c1D 12. Te2#.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.