Fors­ka­re kom fram till rim­lig lev­nads­ni­vå

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

En enkla­re hob­by, da­tor samt piz­za två gång­er i må­na­den – men ing­en skri­va­re och kanske ing­en tv.

Så ser det ut när kon­su­men­ter till­sam­mans med fors­ka­re fast­stäl­ler vad som är rim­li­ga ut­gif­ter för oli­ka ty­per av fin­länds­ka hus­håll.

Mat­bud­ge­ten för en ton­års­fa­milj med tre barn är 1 115 eu­ro per må­nad, me­dan ett pen­sio­närspar kan kla­ra sig med 383 eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.