Tyngd­lyf­tar­stjär­na av­stängd åt­ta år

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Den tai­wa­ne­sis­ka tyngd­lyf­ta­ren Lin Tzu-Chi har stängts av åt­ta år för dopning.

Hon var världs­re­kord­hål­la­re i 60-ki­los­klas­sen och storfa­vo­rit in­för OS 2016 när hon åk­te fast för dopning och skic­ka­des hem från Rio de Ja­nei­ro.

Först fick hon en­bart två års av­stäng­ning, men ef­tersom det var and­ra gång­en som hon bli­vit dop­nings­av­stängd över­kla­ga­de In­ter­na­tio­nel­la dop­nings­or­ga­ni­sa­tio­nen Wa­da till id­rot­tens skil­je­dom­stol Cas.

Cas går på Wa­das lin­je och ger tai­wa­ne­sis­kan åt­ta års av­stäng­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.