Ri­ko Eklundh skrev bok om sin far­mor

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - Hbl

Skå­de­spe­la­ren Ri­ko Eklund­hs far­mor Kerstin Eklundh var en iv­rig Mart­ha. Nu har han skri­vit ner hen­nes min­nen och sam­lat dem till en bok med ti­teln Flic­kan skall upp­le­va histo­ria.

Ri­ko Eklundh be­sö­ker Helsing­fors­mart­hor­nas hög­kvar­ter Hem­vrån mån­da­gen den 19 no­vem­ber kloc­kan 17.30 och be­rät­tar om sin far­mor Kerstin Eklundh, född Furu­h­jelm (1891–1984). Son­so­nen gjor­de först ett ra­di­o­pro­gram om hen­ne, som han nu har sam­man­ställt till en bok med unikt bild­ma­te­ri­al och eg­na kom­men­ta­rer till min­ne­na. Ri­ko sig­ne­rar sin bok i slu­tet av till­ställ­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.