Gal­lup: ”Är det för ti­digt för jul­lju­sen?”

HBL har frå­gat folk på stan vad de tyc­ker.

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - TEXT: ANDREA WIKLUND FO­TO: NIKLAS TALLQVIST

Bet­ti­na Ahl­gren, Borgå

– Per­son­li­gen tyc­ker jag att det är för ti­digt för julde­ko­ra­tio­ner. Kring sista no­vem­ber är en bra tid.

Henrik Kjell­berg

– Det är nog li­te för ti­digt för jul­ljus, men å and­ra si­dan tyc­ker jag ock­så att man kun­de stäl­la in ju­len helt och hål­let.

Ee­ro Vesa­lai­nen, Lah­tis

– Jul­lju­sen är vack­ra, men det är nog li­te för ti­digt. Kring förs­ta ad­vent är en bra tid att sät­ta upp julde­ko­ra­tio­ner.

Ei­ja Sivu­la, Sas­ta­ma­la

– Jag tyc­ker in­te att det är för ti­digt, lju­sen pig­gar upp i mörk­ret. Julde­ko­ra­tio­ner kan man bör­ja sät­ta upp då vi by­ter till vin­ter­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.