Stats­stöd­da die­sel­bi­lar

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

De re­kord­höga die­sel­pri­ser­na har lett till ett upp­ror bland die­sel­bi­lä­gar­na. Ett med­bor­ga­ri­ni­ti­a­tiv om att slo­pa die­selskat­ten har på ba­ra någ­ra få da­gar sam­lat över 100 000 un­der­skrif­ter.

Sam­ti­digt käm­par die­sel­mo­to­rer­na i mot­vind. Går­da­gens mil­jö­bil ut­pe­kas i dag som mil­jö­bov. Vil­ken typ av for­don ska få stöd av sam­häl­let och var­för?

I de­bat­ten del­tar Sa­tu Wre­de som är vd för en bil­fir­ma och De grö­nas Saa­ra Il­vessa­lo. Lyss­nar­na kan del­ta i de­bat­ten på 0600-11 12 13. De­bat­ten leds av Mar­kus Ek­holm. YLE Ve­ga 12.03, re­pris 22.15

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.