Lu­cia för fa­mil­jer i kris

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

Peng­ar­na från lu­ci­ain­sam­ling­en går till fa­mil­jer som drab­bats av en plötslig kris – till ex­em­pel sjuk­dom, el­ler ar­bets­lös­het. Folk­häl­san stö­der de här fa­mil­jer­na via oli­ka verk­sam­hets­for­mer med hjälp av lu­ci­a­med­len. Skic­ka häls­ning­ar och ge mu­sik som gå­va, och stöd sam­ti­digt väl­gö­ren­hets­in­sam­ling­en. Ring 0600-11 12 13, skic­ka SMS: to­ner (mel­lanslag) häls­ning­en till 16261, el­ler skic­ka e-post till tonga­[email protected] fi. Pro­gram­värd: Ni­na Se­der­löf. YLE Yle Ve­ga 19.22

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.