Mu­sik

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

Oop­pe­ra Skaa­la: Edith Sö­der­gran. Vi­er­ge Mo­der­ne hand­lar om den kvinn­li­ga po­e­ten Edith Sö­der­gran, pi­on­jär in­om den nor­dis­ka mo­der­nis­tis­ka po­e­sin. Edith Sö­der­gran, som skrev dik­ter i bör­jan av Fin­lands själv­stän­dig­het, re­flek­te­ra­de in­te endast kring sin egen tid ut­an fun­ge­ra­de ock­så som en stark ban­bry­ta­re för kvin­no­bil­den och stred mot sam­ti­dens nor­mer. Te­a­ter Vi­i­rus, Me­del­havsg. 14, kl. 19–20. Juh­la ru­ton ai­ka­na. Kon­sert av Fin­lands So­list­för­e­ning. Tem­pel­plat­sens kyr­ka, Lut­herg. 3, kl. 19–20.45. The Ghost of Bru­ce Spring­s­teen & The E Stre­et Band. G Li­ve­lab, Ge­orgsg. 3, kl. 20. Guil­ler­mo Kle­in & UMO. Fin­landi­a­hu­set, Helsing­fors­sa­len, Man­ner­heimv. 13, kl. 20. Kal­lio Un­plug­ged. Spe­ci­al Guest: Han­na-Ma­ria Li­flän­der. On the rocks, Borgåg. 1, kl. 19–22.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.