Thurs­day Night Li­ve

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Ka­te­dral­sko­lans 10 min li­ve sänd­ning är en show med hem­trev­lig käns­la. Sänd­ning­en bör­jar med ett varmt väl­kom­nan­de i standup-stil och kul­mi­ne­rar i en li­ve sketch. Kom med och se på ett un­der­hål­lan­de pro­gram med skratt, skoj och bäst av allt REKLAMER!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.