Så här lot­tas la­gen in re­spek­ti­ve grup­per

Hufvudstadsbladet - - Sport -

●●Inal­les blir det tio grup­per. Fem med fem lag, sex med sex lag. De fy­ra la­gen från Na­tions Le­a­gue-grup­pen lot­tas in i grup­per­na A till D. La­gen från pott 1 i grup­per­na E till J. Från seed­nings­pot­ter­na två till fem lot­tas ett lag per pott in i en grupp. De fem la­gen från seed­nings­pott sex lot­tas in i grup­per­na F till J. Det be­ty­der att grup­per­na A till E är fem lag star­ka, grup­per­na F till J spe­las med sex lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.