To­ast Bir­ger Jarl

Hufvudstadsbladet - - News - TT

På stock­holms förs­ta le­ga­la natt­klubb, med till­stånd att ha öp­pet till tre på mor­go­nen, ser­ve­ra­des i bör­jan av 1950-ta­let to­ast bir­ger Jarl.

för 4 per­so­ner, 15 mi­nu­ter

200 g kyck­ling­fi­lé 1 msk ve­te­mjöl smör salt och vit­pep­par 1 1/2 dl gräd­de 1/2 dl vat­ten 200 g hac­kad bladspe­nat 1 krm mald mus­kot­nöt 4 ski­vor ljust lant­bröd ost till gra­ti­ne­ring, gär­na em­men­ta­ler-, gre­vé- alt. herr­gård­ost blad­per­sil­ja till gar­ne­ring

att äta till:

blan­dad grön­sal­lad

Gör så här:

1. Skär kyck­ling­köt­tet i tär­ning­ar med ett par cen­ti­me­ters si­da. Vänd bi­tar­na i ve­te­mjöl och bryn i smör ut­an att det får färg. Sal­ta och pepp­ra. Slå på gräd­de och vat­ten. Låt kyck­ling­bi­tar­na putt­ra i väts­kan i 5 mi­nu­ter.

2. Fräs den hac­ka­de bladspe­na­ten med li­te smör i en ka­strull. Kryd­da med salt, pep­par och mald mus­kot­nöt.

3. Kantskär och smör­stek bröd­ski­vor­na. Bygg upp fy­ra to­ast Bir­ger Jarl i tur och ord­ning med bröd, bladspe­nat, stu­vad kyck­ling och ost. Gra­ti­ne­ra i het ugn med en­bart över­vär­me till dess os­ten smält ned ut­an att få allt­för myc­ket färg.

4. Gar­ne­ra med blad­per­sil­ja och bjud med blan­dad grön­sal­lad.

FO­TO: TT

To­ast Bir­ger Jarl ska­pa­des på 1950-ta­let som en natträtt för Stock­holms förs­ta natt­klubb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.