Ju­lia De­gerth

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Ju­lia De­gerth är 25 år gam­mal och bor i Åbo.

●●Hon dri­ver blog­gen Grön i Åbo där hon blog­gar om livssti­len noll av­fall, el­ler zero was­te.

●●Se­dan 2016 har hon levt en­ligt prin­ci­pen att kon­su­me­ra och pro­du­ce­ra så li­te av­fall som möj­ligt.

●●Näs­ta år ut­kom­mer hen­nes bok Min lil­la grö­na – tips för en eko­lo­gisk var­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.