Så kan du le­va mer kli­mats­mart

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Byt ut köt­tet mot växt­ba­se­ra­de al­ter­na­tiv någ­ra da­gar i vec­kan.

●●Läm­na bi­len hemma, el­ler sätt upp ett mål för hur många kilo­me­ter du vill mins­ka ditt kö­ran­de med per vec­ka.

●●Mins­ka på fly­gan­det och köp fär­re pro­duk­ter som frak­tas långa sträc­kor.

●●Man be­hö­ver in­te av­stå från allt, ett steg är att mins­ka på sa­ker och ting.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.