Bil kör­de in i skol­barn – fem dö­da

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP

Minst fem per­so­ner har dött ef­ter att en bil kört in en grupp skol­barn i Li­a­o­ning­pro­vin­sen i nord­öst­ra Ki­na.

Bar­nen kor­sa­de en ga­ta ut­an­för en för­sko­la när bi­len plöts­ligt kom över i fel fil och kör­de in i bar­nen. Utö­ver de av­lid­na är minst 18 per­so­ner ska­da­de.

Po­li­sen har gri­pit fö­ra­ren, men det är in­te känt vad som lig­ger ba­kom hän­del­sen i mil­jonsta­den Hu­lu­dao, upp­ger lo­ka­la me­di­er.

All­var­li­ga bi­lo­lyc­kor är van­li­ga i Ki­na, där tra­fik­sä­ker­he­ten är myc­ket låg. Ba­ra un­der 2015 dog 58 000 per­so­ner i tra­fi­ko­lyc­kor i lan­det. Ti­di­ga­re i no­vem­ber i år dog 13 per­so­ner när en lo­kal­buss kör­de av en bro i Chong­qing.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.