Kor­ta­re spår vid vc-pre­miä­ren i Ru­ka

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - TT

Det är ovan­ligt varmt för års­ti­den i nor­ra Fin­land och det har in­te gått att till­ver­ka till­räck­ligt med snö till fem­kilo­me­ters­sling­or till världs­cupp­re­miä­ren i ski­dor i Ru­ka. Sön­da­gens di­stanslopp över 10 re­spek­ti­ve 15 kilo­me­ter körs där­för på kor­ta­re sling­or. Da­mer­na åker tre varv på en 3,3-kilo­me­ters­slinga och her­rar­na fy­ra varv på en 3,75-kilo­me­ters­slinga. Lör­da­gens sprint­täv­ling­ar på­ver­kas in­te. ”På det här vi­set kan vi ga­ran­te­ra bra spår för de ak­ti­va”, sä­ger Sep­po Lin­ja­kum­pu i täv­lings­or­ga­ni­sa­tio­nen i ett ut­ta­lan­de.

FO­TO: LEHTIKUVA/MART­TI KA­I­NULAI­NEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.