KyIF vär­var färsk dans­världs­mäs­ta­re

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL

FM-se­ri­e­jum­bon KyIF med­de­la­de på tors­da­gen att man för­stär­ker spelar­trup­pen med Mi­i­sa Pal­ko­ran­ta.

Pal­ko­ran­ta har ett för­flu­tet in­om hand­bol­len då hon spe­lat i ju­ni­or­se­ri­er­na. Nu sik­tar Sjun­deå IF-pro­duk­ten på att gö­ra se­ni­or­de­but i KyIF.

20-åring­en är färsk världs­mäs­ta­re i dans då hon tog hem två VM-tit­lar i VM-täv­ling­ar­na i Li­berec i höst. Hon vann VM-guld i ur­ban pop dan­ce-klas­sen bå­de in­di­vi­du­ellt och med sys­tern Met­te Pal­ko­ran­ta.

– Jag vill åter­vän­da till hand­bol­len och se hur bra jag kla­rar mig i FM-se­ri­en. jag ser fram emot min förs­ta match i de­cem­ber, sä­ger Mi­i­sa Pal­ko­ran­ta.

– Jag tror in­te att and­ra lag har en världs­mäs­ta­re i si­na lagupp­ställ­ning­ar, kom­men­te­rar lag­le­da­ren Ni­na Sampa­ko­ski.

KyIF har fått en tung in­led­ning på sä­song­en då la­get för­lo­rat si­na samt­li­ga sju mat­cher i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.