Ku­bi­ca till­ba­ka i for­mel 1

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT

Näs­tan åt­ta år ef­ter att Ro­bert Ku­bi­ca var nä­ra att få han­den am­pu­te­rad ef­ter en ral­lyo­lyc­ka har han fått ett nytt F1-kon­trakt. Po­lac­ken ska kö­ra för Wil­li­ams näs­ta år. I år har Ku­bi­ca, 33, va­rit test- och re­serv­fö­ra­re i Wil­li­ams. Han kör­de fem sä­song­er i for­mel 1 mel­lan 2006 och 2010 och har en se­ger, i Ka­na­da 2008.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.