Så fort­sät­ter kan­di­dat­pro­ces­sen

Hufvudstadsbladet - - Sport -

●●11 ja­nu­a­ri:

Sista da­tum för att läm­na in OS-an­sö­kan med bä­ran­de ga­ran­ti­er, ex­em­pel­vis stat­lig sä­ker­hets­ga­ran­ti.

●●Feb­ru­a­ri–april:

IOK-re­pre­sen­tan­ter be­sö­ker och vär­de­rar slut­kan­di­da­ter­na.

●●12 april:

Sista da­tum för en full­stän­dig OS-an­sö­kan.

●●Maj–ju­ni:

IOK ut­vär­de­rar kan­di­da­ter­na som i sin tur får ge svar och mo­ti­ve­ra si­na an­sök­ning­ar.

●●23 ju­ni:

OS-vär­den för 2026 pre­sen­te­ras i Lau­san­ne, Schweiz.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.