Ilon Wikland

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

● Född: 1930 i Dor­pat,Est­land.

● Bak­grund: Ef­ter för­äld­rar­nas skils­mäs­sa väx­te hon upp hos si­na far­för­äld­rar i Haapsa­lu. 1944 flyd­de hon som krigs­barn till Sve­ri­ge.

● Ku­ri­o­sa: Karls­son på ta­ket var en hård nöt att knäc­ka för Ilon Wikland. Astrid Lind­gren tyck­te att han såg ut som en kam­rer i den förs­ta ver­sio­nen och Wikland var tvung­en att teck­na om ho­nom. Till slut fann hon fö­re­bil­den till Karls­son i Hal­lar­na i Pa­ris: en li­ten tjock och fi­nur­lig gub­be med trol­lan­sik­te och bors­tigt hår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.