Linn Jung

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

● Linn Jung är från Ka­ris, men bor i va­sa.

● Job­bar i dag på kom­mu­ni­ka­tions­by­rån Ber­tills & Jung som hon grun­dat till­sam­mans med an­na Ber­tills.

● Hon har blog­gat se­dan 2007 på blog­gen ”Ma­ma’s got the magic”.

● Hen­nes blogg hit­tas på adres­sen https://jung­linn. com/.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.