Så kla­rar du dig i blogg­värl­den

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

● vå­ga öpp­na ditt hjär­ta och bjud på di­na eg­na tan­kar. folk vill gär­na ha nå­got per­son­ligt.

● Skriv om ak­tu­a­li­te­ter och di­na eg­na åsik­ter rö­ran­de det som sker i sam­häl­let.

● Upp­da­te­ra din blogg fre­kvent, det ska­par en bra re­la­tion till lä­sar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.