Så är det att va­ra man i dag

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - YLE

Hur är det att va­ra man år 2018? In­ter­vju med mans­ak­ti­vis­ten som por­ta­des av Åbo Aka­de­mi, fe­mi­nis­ten och pro­vo­ka­tö­ren Alexander Bard (bil­den). Yle TV1 20.00

FO­TO: MIKOLAI BERG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.