Till­ba­ka till röt­ter­na

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - HBL

Ett steg från fi­na­len. De fy­ra bäs­ta täv­lan­de­na åter­vän­der till den tid­punkt då all­ting star­ta­de: de lå­tar de sök­te till pro­gram­met med. På scen står ock­så Jan­ni­ka B och Sun­ri­se Avenue. Pro­gram­le­da­re är An­ni Haut­a­la och Ju­u­so Mä­ki­läh­de. Ne­lo­nen 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.