Wun­der­bar och Bra­ve

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - YLE

Fred­rik Skavlan får be­sök av skid­skyt­te­pa­ret Ole Ei­nar Bjørn­da­len och hans fru Da­rya Dom­ra­sche­va, som till­sam­mans har tolv guld. Men nu har de lagt bös­sa och ski­dor på hyl­lan. Han träf­far brit­tis­ke ko­mi­kern Ed­die Iz­zard, som är på väg in i po­li­ti­ken fast först ska han tur­ne­ra i Eu­ro­pa. Han mö­ter ock­så skå­de­spe­la­ren Ro­se McGo­wan, som var en av de förs­ta som an­kla­ga­de Har­vey We­ins­te­in för våld­täkt. Nu kom­mer hon med sin själv­bi­o­gra­fi. Yle Are­nan och SVT1 22.00, Yle Fem sön­dag 19.50, re­pris mån­dag 11.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.